ORACLE DATA INTEGRATOR

ORACLE DATA INTEGRATOR

ORACLE DATA INTEGRATOR to szkolenie, które będzie miało formę prezentacji oraz warsztatów.

Uczestnicy będą pracować na maszynie wirtualnej przygotowanej przez Dostawcę. Opanują podstawy pracy z narzędziem Oracle Data Integrator 12c.

Szkolenie dostarczy wiedzy na temat:

  • procesów integracyjnych zaproponowany przez Oracle z wykorzystaniem architektury E-LT oraz szerokiego wachlarza dostarczonych z ODI modułów wiedzy,
  • modułów wiedzy w znaczący sposób przyspieszających pracę nad projektem zasilania hurtowni danych,
  • uruchamiania i przenoszenia procesów między różnymi środowiskami,
  • podstawowa administracja narzędziami ETL.

Na warsztatach zostaną omówione następujące bloki tematyczne:

  • Ogóle informacje o architekturze ODI.
  • Topologia ODI’ego.
  • Zaczynanie pracy z projektem.
  • Praca z modelami.
  • Definiowanie własnych mapowań.
  • Praca z paczkami.

Udział w szkoleniu jest płatny: 1720,77 zł.

Szkolenie odbędzie się 25 października 2018 roku o godzinie 9:00 w Warszawie.

Organizatorem szkolenia jest Bamt Sp. z o.o. SP.K.

Płocka 5a
05-270 Warszawa

Mazowieckie

E-mail: szkolenia@gigacon.org
Tel: 506981902