Kurs Fotografii Cyfrowej dla początkujących

Kurs Fotografii Cyfrowej dla początkujących

Kurs Fotografii Cyfrowej dla początkujących jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą poznać podstawy fotografii oraz nauczyć się, jak we właściwy sposób należy wykonywać zdjęcia. Kurs będzie obejmował zajęcia praktyczne oraz teoretyczne.

Można będzie poznać podstawowe pojęcia związane z fotografią. Jeżeli uczestnik będzie miał swój sprzęt, organizatorzy pomogą mu odkryć jego możliwości. Praktyczne ćwiczenia pozwolą na dobór odpowiednich parametrów, aby możliwe było wykonanie najwyższej jakości zdjęcia.

Kurs trwa miesiąc. Obejmuje 6 spotkań, 18 godzin zegarowych. Można także skorzystać z bezpłatnych konsultacji w trakcie zajęć. W każdej grupie będzie maksymalnie 10 osób. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo w kursie jest płatne: 550 zł.

Kurs rozpoczyna się 8 maja 2018 roku o godzinie 17:15, w Lubelskiej Szkole Fotografii.

Szewska 4

20-400 Lublin

Lubelskie

E-mail: sekretariat@lsfoto.pl