Audytor wewnętrzny wg BRC FOOD v8 & IFS FOOD v6.1

Audytor wewnętrzny wg BRC FOOD v8 & IFS FOOD v6.1

Audytor wewnętrzny wg BRC FOOD v8 & IFS FOOD v6.1 (w tym HACCP) to szkolenie, na którym poznasz zarówno standardy bazowe, jak i profesjonalne wymagania audytowe. Przygotujesz się do pełnienia funkcji w zakresie zarządzania systemami, jak i jego audytowania. Osiągnięcie awansu w strukturze firmy będzie jak najbardziej możliwe.

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania wymagań standardów BRC i IFS w przedsiębiorstwie. Uczestnicy zdobędą także kompetencje w zakresie audytu zgodnego z ISO 19011.

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o:

  • szefach,
  • właścicielach i kierownikach firm produkcyjnych, transportowych,
  • członkach zespołu ds. HACCP,
  • auditorach wewnętrznych,
  • technologach żywności.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Omówienie i interpretacja wymagań standardów BRC Food v8 i IFS Food v6.1,
  • Audyt wg ISO 19011:2018.

Udział w szkoleniu jest płatny: 1200 zł.

Szkolenie odbędzie się 12 listopada 2018 roku o godzinie 9:00 we Wrocławiu.

Organizatorem szkolenia jest Lubuski Instytut Jakości.

Słoneczna 84/6
66-400 Gorzów Wielkopolski

Lubuskie