AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANISTYCZNYCH

AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANISTYCZNYCH

ХVІІ MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA „AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANISTYCZNYCH W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW” to wydarzenie, które skierowane jest do osób zainteresowanych następującymi sekcjami naukowymi:

• Sekcja 1. Filozofia: „Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku”.
• Sekcja 2. Kulturologia: „Przestrzeń kultury w badaniach naukowych”.
• Sekcja 3. Historia: „Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych”.
• Sekcja 4. Psychologia: „Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji”.
• Sekcja 5. Pedagogika: „Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem  współczesnych koncepcji pedagogicznych”.

Udział w konferencji jest płatny: 120 zł (jeżeli potrzebne są materiały papierowe) lub 70 zł (wersje elektroniczne).

Konferencja odbędzie się 22 lutego 2019 roku.

Organizatorem konferencji jest NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IMIENIA M. P. DRAGOMANOWA w Kijowie.

Tel: +38(044)486-05-99
E-mail: globus41@ukr.net