Tag: konferencja uniwersytecka

Sympozjum „Metagenomy różnych środowisk”

Sympozjum „Metagenomy różnych środowisk”

III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk” jest okazją do podsumowania dotychczasowych badań na temat metagenomiki, mikrobiologii, genetyki, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami różnych środowisk oraz ich znaczenia dla rozwoju mikrobiologii, biotechnologii, rolnictwa i ochrony środowiska.

Aktualne problemy nauk humanistycznych

Aktualne problemy nauk humanistycznych

XIII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców” to wydarzenie, które odbędzie się w trybie zdalnego uczestnictwa.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii to konferencja, na której zostaną zaprezentowane wyniki badań naukowych oraz doświadczenia dotyczące zarządzania i ekonomii.

(więcej…)

Strategie jednostki w cyberprzestrzeni. Immersja, ekstensja czy alternatywa?

Strategie jednostki w cyberprzestrzeni. Immersja, ekstensja czy alternatywa?

Strategie jednostki w cyberprzestrzeni. Immersja, ekstensja czy alternatywa? to studencko-doktorancka Ogólnopolska Konferencja Naukowa, na której zostanie omówiona cyberprzestrzeń, strategie adaptacyjne, pojęcia struktury społecznej w cyberprzestrzeni oraz wiele innych zagadnień.

„Rolnictwo i przemysł a polityka energetyczna”

„Rolnictwo i przemysł a polityka energetyczna”

V Konferencja Naukowa z cyklu Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska pt. „Rolnictwo i przemysł a polityka energetyczna” została podzielona na następujące części:

Wpływ kobiet na sztukę – konferencja

Wpływ kobiet na sztukę – konferencja

„Waleczne i inspirujące. Wpływ kobiet na sztukę” to ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa. Zostanie na niej omówiony wpływ kobiet na sztukę.

(więcej…)

Konferencja Polskie seriale XXI wieku

Konferencja Polskie seriale XXI wieku

Życie, życie jest nowelą… Polskie seriale XXI wieku to Ogólnopolska Konferencja Naukowa, która jest próbą podsumowania obecnego stanu wiedzy o polskich serialach i przemianach, którym podlegają.

Konferencja „Mediator – zawód przyszłości”

Konferencja „Mediator – zawód przyszłości”

Mediator – zawód przyszłości to ogólnopolska konferencja naukowa, której głównym tematem będą kluczowe zagadnienia związane z rozwojem ADRów.

Uniwersytet Otwarty UW – konferencja

Uniwersytet Otwarty UW – konferencja

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na jubileuszową konferencję z okazji 10 lat edukacji dorosłych w nowym wymiarze. Konferencja zostanie zorganizowana pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UW prof. Marcina Pałysa.

Głównymi zagadnieniami omawianymi na konferencji będą:

  • Dlaczego uczą się dorośli? Uczenie się dorosłych a kompetencje przyszłości
  • Uczenie się przez całe życie a rynek pracy i jego potrzeby
  • Uczący się dorośli, czyli wyzwanie dla uczelni wyższej
  • Uczę się, bo lubię, czyli edukacja jako styl życia współczesnego człowieka
  • Uczę się, bo lubię, czyli edukacja jako styl życia współczesnego człowieka
  • Jak uczyć dorosłych?

Udział w konferencji jest bezpłatny. Każdy uczestnik konferencji otrzyma materiały konferencje oraz poczęstunek. Chęć udziału w konferencji należy zgłosić do 30 kwietnia 2018 poprzez formularz rejestracyjny.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 maja 2018 roku w Auli Starej Biblioteki UW.

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Mazowieckie

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego.

„Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

„Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” to wydarzenie, podczas którego młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować poglądy, wymienić opinie, a także zintegrować się. Będzie to okazja, aby nawiązać nowe kontakty, a także przyczynić się do realnego wkładu w naukę.