Tag: konferencja interdyscyplinarna

Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych

Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych

„Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych” to interdyscyplinarna konferencja dotycząca znaczenia edukacji w kształtowaniu oferty obszarów przyrodniczo cennych i ich użytkowania turystycznego wraz z przykładami dobrych praktyk w tym zakresie. Konferencja powstała z myślą o: szkołach wyższych, administratorach obszarów chronionych, nadleśnictwie, samorządach, […]

Konferencja „Różne twarze wykluczenia”

Konferencja „Różne twarze wykluczenia”

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Różne twarze wykluczenia” to wydarzenie zorganizowane z myślą o polskich i zagranicznych naukowcach, a także praktykach pracujących z osobami znajdującymi się z wielu powodów na marginesie życia społecznego.

Konferencja Naukowa TYGIEL

Konferencja Naukowa TYGIEL

X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” to wydarzenie, które pozwoli pogłębić wiedzę na temat działalności naukowej i metod badawczych dotyczących różnych dziedzin nauki. W poprzednich edycjach uczestniczyło ponad 600 naukowców. W związku z tym, wydarzenie to aspiruje do miana najlepszego panelu do zdobywania wiedzy w Polsce.

(więcej…)

Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA 2018

Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA 2018

Zeszłotygodniowa Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA 2018 była drugą edycją wydarzenia pozwalającego na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z różnych dziedzin nauki. Dzięki możliwości zderzenia się z różnymi poglądami, była to szansa szansa na wypracowanie wspólnych wniosków, jak i na poszerzenie własnych horyzontów.