Tag: konferencja historyczna

„W stulecie związków polityki i sportu”

„W stulecie związków polityki i sportu”

„W stulecie związków polityki i sportu” to temat interdyscyplinarnej konferencji naukowej, która powstała w ramach obchodów 100-lecia powstania państwa polskiego, przypadających na lata 2018-2019. W 2019 roku przypada również setna rocznica powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców

Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców

ХVІIІ MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA „AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANISTYCZNYCH W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW” to wydarzenie, na którym zostaną omówione następujące zagadnienia:

Konferencja „Strach przed imieniem”

Konferencja „Strach przed imieniem”

„Strach przed imieniem, czyli odwieczna walka pamięci z zapomnieniem” to temat konferencji, na której uczestnicy będą szukali odpowiedzi na pytania: czym jest strach, i jak z nim walczyć.

(więcej…)

HISTORIA W PRZESTRZENIACH PAMIĘCI

HISTORIA W PRZESTRZENIACH PAMIĘCI

HISTORIA W PRZESTRZENIACH PAMIĘCI. OBÓZ – MIEJSCE – MUZEUM to wydarzenie, które pokaże, że muzeum może być przestrzenią, w której przenika się wiele wymiarów. Mowa tu o charakterze realnym i symbolicznym, historycznym i kulturowym, kognitywnym i emocjonalnym.

AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANISTYCZNYCH

AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANISTYCZNYCH

ХVІІ MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA „AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANISTYCZNYCH W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW” to wydarzenie, które skierowane jest do osób zainteresowanych następującymi sekcjami naukowymi:

Gdańsk jest kluczem do wszystkiego

Gdańsk jest kluczem do wszystkiego

„Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. W poszukiwaniu Genius Loci miasta” to ogólnopolska doktorancko-studencka konferencja naukowa, która poświęcona będzie historii Gdańska na przestrzeni wieków.

(więcej…)

Samodzielność i wspólnota

Samodzielność i wspólnota

„Samodzielność i wspólnota” to konferencja, która została zorganizowana w związku ze stuleciem wywalczenia praw wyborczych dla Polek. Odzyskanie suwerenności państwowej w 1918 roku było jednocześnie ważnym etapem budowania społeczeństwa polskiego z uwzględnienie obydwu płci. Konferencja zwróci uwagę na szeroki kontekst tych praw.

Wokół Zofii Rydet. Między sztuką a dokumentem

Wokół Zofii Rydet. Między sztuką a dokumentem

„Wokół Zofii Rydet. Między sztuką a dokumentem” to ogólnopolska konferencja naukowa, na której zostanie przybliżona twórczość Rydet.

V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury

V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury

V Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury. Bezpieczeństwo dóbr kultury to wydarzenie, na którym zostaną przeanalizowane obowiązujące normy prawne, a także sposoby ich realizacji w zakresie zachowania bezpieczeństwa dóbr kultury.

(więcej…)