Tag: konferencja edukacyjna

III Kongres Edukacji Medialnej

III Kongres Edukacji Medialnej

III Kongres Edukacji Medialnej to wydarzenie, które odbędzie się pod hasłem: „Edukacja medialna w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Nowe technologie a solidarne i pluralistyczne społeczeństwo?”

Edukacja i Biznes

Edukacja i Biznes

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja i Biznes” to wydarzenie, które pozwoli przyjrzeć się relacjom pomiędzy sektorami instytucji edukacyjnych, biznesu oraz przyszłych pracobiorców.

Język-Nauka-Technika

Język-Nauka-Technika

Język-Nauka-Technika to konferencja, na której zdefiniowane zostaną metody badań języków specjalistycznych, szczególnie języka nauki i techniki.

(więcej…)

„Rolnictwo i przemysł a polityka energetyczna”

„Rolnictwo i przemysł a polityka energetyczna”

V Konferencja Naukowa z cyklu Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska pt. „Rolnictwo i przemysł a polityka energetyczna” została podzielona na następujące części:

Konferencja Aktywna edukacja z tabletem

Konferencja Aktywna edukacja z tabletem

Aktywna edukacja z tabletem to druga edycja konferencji, której celem pokazanie sposobów na skuteczne wykorzystanie nowych technologii w edukacji w Polsce, w modelu 1:1. Przedstawiane są także doświadczenia z wdrażania projektu. Pokazane zostaną błędy, których należy unikać podczas swoich działań.

Konferencja Fitness PEI IV

Konferencja Fitness PEI IV

Konferencja Fitness PEI IV to największa edukacyjna konferencja w Europie. Uczestnicząc w niej, będzie się miało okazję wysłuchać wystąpień 19 prelegentów. Wiedza zdobyta na konferencji zostanie potwierdzona przez 4 certyfikaty.

(więcej…)

Fascynujący świat matematyki – konferencja

Fascynujący świat matematyki – konferencja

„Fascynujący świat matematyki” to konferencja zorganizowana dla nauczycieli pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, a także dla terapeutów, psychologów, edukatorów i pedagogów współpracujących z dziećmi w zakresie edukacji matematycznej.