Tag: konferencja dla historyków

Habsburgowie a Śląsk i Rzeczypospolita

Habsburgowie a Śląsk i Rzeczypospolita

„Habsburgowie a Śląsk i Rzeczypospolita w latach 1526 – 1763 – polityka, kultura, dziedzictwo” to temat międzynarodowej konferencji naukowej, której celem jest zintegrowanie środowiska badawczego z Polski oraz zagranicy.

Od zwoju do e-booka

Od zwoju do e-booka

„Od zwoju do e-booka – kulturotwórcza rola tekstów religijnych” to konferencja, na której omówione zostaną różne gatunki wypowiedzi, które można nazwać tekstem, choć niejednokrotnie nie będą ograniczały się jedynie do słów. Wspólnym elementem dla wszystkich tematów będzie sfera sacrum. Analizie poddane zostaną nie tylko teksty […]