Studium interwencji kryzysowej

Studium interwencji kryzysowej

Studium interwencji kryzysowej to szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej. Udział w szkoleniu jest niezbędny do tego, aby uzyskać certyfikat interwenta kryzysowego PTIK.

Program szkolenia obejmuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, jaką powinny posiadać osoby profesjonalnie zajmujące się interwencjami kryzysowymi. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysem lub z kryzysem sytuacyjnym.

Absolwenci studium będą mogli udzielać fachowej pomocy w interwencjach kryzysowych, a także pracować jako terapeuci. Otrzymają świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Studium obejmuje 160 godzin, które zrealizowane zostaną w trakcie 8 zjazdów weekendowych. Będą one realizowane w cyklu comiesięcznym.

Szkolenie jest płatne: 3800 zł. Uczestnicy mają zapewnioną przerwę kawową wraz z ciastkami, kawą i herbatą bez ograniczeń.

Szkolenie odbędzie się w okresie od 7 października 2018 roku do 12 maja 2019 roku w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

ul. Dyrekcyjna 37/47

50-528 Wrocław

Dolnośląskie

Organizatorem studium jest Dolnośląskie Centrum Psychologii.

E-mail: info@dcp.wroclaw.pl