Profesjonalny Menedżer ds. Zarządzania Licencjami

Profesjonalny Menedżer ds. Zarządzania Licencjami

Profesjonalny Menedżer ds. Zarządzania Licencjami to certyfikowany program szkoleniowy, na którym zostaną poruszone następujące zagadnienia:


• Tryb oraz zasady zawierania umów licencji
• Wybór prawa właściwego dla umowy licencji
• Ochrona programów komputerowych i dokumentacji
• Licencja na oprogramowanie komputerowe
• Umowy na dystrybucję oprogramowania
• Umowy na serwis (utrzymanie) oprogramowania
• Prawne aspekty audytu licencji na oprogramowanie
• Udostępnienie oprogramowania w modelu Cloud Computing (SaaS/IaaS/PaaS)
• Odpowiedzialność za naruszenie warunków licencji oraz wykorzystanie
„nielegalnego” oprogramowania
• Licencje oprogramowania w zamówieniach publicznych
• Praktyczne aspekty audytu i zarządzania oprogramowaniem

W ciągu 24 godzin warsztatowych uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu nauk prawnych, zarządzania i audytu od prawników-praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze skomplikowanych projektów IT. Szkolenie organizowane jest przy współpracy z Kancelarią Maruta Wachta.

Szkolenia poprowadzą:
• Roman Bieda- radca prawny, rzecznik patentowy, Kancelaria Maruta Wachta sp.j.
• dr Zbigniew Okoń – doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kancelarii Maruta Wachta sp.j.
• Bartłomiej Wachta – wspólnik, Radca Prawny w Kancelarii Maruta Wachta spółka jawna
• Maciej Kaczyński – prezes zarządu, BTC Sp. z o.o.

Szkolenie jest atrakcyjne dla:
• pracowników odpowiedzialnych za nabywanie i zarządzanie licencjami na oprogramowanie w organizacji,
• menedżerów ds. licencjonowania oprogramowania,
• osób odpowiedzialnych za audyt oprogramowania,
• kierowników i menedżerów działów IT,
• menedżerów firm informatycznych (dostawców oprogramowania),
• menedżerów, kierowników firm,
• radcom prawnych i prawników wewnętrznych firm.

Udział w szkoleniu jest płatny: 3068,85 zł

Szkolenie odbędzie się w dniach 25-27 luty 2019 w Digital Knowledge Village.

ul. Puławska 457
02-844 Warszawa
Mazowieckie

Organizatorem szkolenia jest Nowoczesna Firma SA.

ul. Puławska 457
02-844 Warszawa
Mazowieckie