SDN Poland Chapter meetup #3

SDN Poland Chapter meetup #3

SDN Poland Chapter meetup #3 to społeczność budowana wokół tematu service design. Będzie to okazja, aby spojrzeć w krytyczny sposób na rozwój usług w Polsce.

Spotkanie będzie obejmowało następujące części:
• Case study panel.
• 1 lub 2 prezentacje dotyczące metodyki service design.
• Panel dyskusyjny w modelu konwersatoryjnym.
• Otwarte ogłoszenia dotyczące dowolnego tematu, zaproszenia do działania lub refleksje.

Uczestnicy spotkania mogą liczyć na przekąski oraz napoje.

Udział w wydarzeniu jest płatny. Bilety są dostępne od 30,75 zł.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2018 roku o godzinie 19:00 w Socjomanii, która jest również organizatorem tego wydarzenia.

św. Filipa 16
31-150 Kraków
Małopolskie