Przemysł i środowisko – spotkanie

Przemysł i środowisko – spotkanie

Przemysł i środowisko – od gospodarki liniowej do circular economy to temat spotkania z cyklu „Czwartki Jakości z TÜV NORD”. Tematem przewodnim będą korzyści wynikające z wdrażania zasad Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i Czystszej Produkcji.

Głównymi tematami poruszanymi na spotkaniu będą:
• „Przemysł i środowisko” – wczoraj i dziś; cele i działalnośś Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji.
• CP: Czystsza Produkcja w drodze do GOZ – przykłady działań.
• Edukacja w kierunku Czystszej Produkcji i GOZ.
• TUV NORD: GOZ jako efekt ciągłego doskonalenia wg ISO 14001 i EMAS.
• Skuteczne wdrażanie rozwiązań CP i GOZ.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja na wydarzenie.

Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2019 roku w Tychach.

Organizatorem spotkania są:
• TÜV NORD Polska,
• Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji.
E-mail: eko@tuv-nord.pl