New Top Science

New Top Science

II Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja „New Top Science” to wydarzenie, które odbędzie się w trybie zdalnym i będzie podzielone na 4 sekcje. Konferencja będzie sprzyjała rozwojowi dialogu naukowego między naukowcami.

Poruszane na konferencji tematy to:

  • Aktualne problemy nauk humanistycznych (filozofia, kulturoznawstwo, historia).
  • Perspektywiczne kierunki badań w naukach społecznych (psychologia, socjologia, politologia).
  • Priorytety naukowych badań i pedagogika (nauki o edukacji, wykształcenie średnie, kształcenie i wychowanie, edukacja specjalna).
  • Strategii rozwoju kultury i sztuki (design, muzeologia, historia sztuki).

Organizatorzy konferencji zachęcają także do przesyłania artykułów naukowych, które zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Humanistyczne korpus”. Zbiórka dzieł naukowych jest akceptowana do druku przez Naukową Radę Wydziału Edukacji Filozoficznej i Nauki Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M. P. Dragomanowa.

Udział w konferencji jest płatny:

  • 120 zł, jeżeli uczestnik chce otrzymać drukowaną wersje książki z materiałami wraz z certyfikatem uczestnictwa w konferencji,
  • 70 zł, jeżeli uczestnik chce otrzymać elektroniczna wersję książki materiałami wraz z certyfikatem uczestnictwa w konferencji.

Aby wziąć udział w konferencji, należy na adres e-mail  gum-korpus@ukr.net wysłać w osobnych plikach:

  • opracowanie,
  • zeskanowaną opinię promotora,
  • zeskanowane pokwitowanie potwierdzające opłatę składki organizacyjnej.

Należy podać temat e-mail: NEW TOP SCIENCE.

Konferencja odbędzie się 12 października 2018 roku na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. M. P. Dragomanowa.

ul. Turhenevska 8-14

Kijów, Ukraina

E-mail: s.s.rusakov@npu.edu.ua

Tel:+380674408591 (Viber)

Organizatorami konferencji są Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanowa, Wydział Oświaty Filozoficznej i Nauki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Stowarzyszenie Obywatelskie „Akademia Rozwoju Psychologicznej Nauki i Praktyki.