Aktualne problemy nauk humanistycznych

Aktualne problemy nauk humanistycznych

XIII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców” to wydarzenie, które odbędzie się w trybie zdalnego uczestnictwa.

Konferencja będzie podzielona na cztery kierunki:

  • filozofia – tematyka dyskursu XXI-wiecznej filozofii,
  • kulturologia – kultura w badaniach naukowych,
  • historia – badania historyczne dawniej i współcześnie,
  • psychologia – problemy osobowościowe, a także w zakresie realizacji w ujęciu socjopsychologicznym,
  • pedagogika – aktualne problemy nauki, współczesne poglądy pedagogiczne.

Każdy uczestnik konferencji może przygotować publikację, która zostanie opublikowana na stronie internetowej i w specjalnym zbiorze naukowym online. Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty.

Udział w konferencji jest płatny: 100 zł.

Konferencja odbędzie się 22 czerwca, a jej organizatorem jest Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie.

Tel: +38(044)486-05-99
E-mail: globus41@ukr.net