Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców

Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców

ХVІIІ MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA „AKTUALNE PROBLEMY NAUK HUMANISTYCZNYCH W BADANIACH MŁODYCH NAUKOWCÓW” to wydarzenie, na którym zostaną omówione następujące zagadnienia:

• Filozofia: „Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku”.
• Kulturologia: „Przestrzeń kultury w badaniach naukowych”.
• Historia: „Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych”.
• Psychologia: „Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji”.
• Pedagogika: „Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem  współczesnych koncepcji pedagogicznych”.

Udział w konferencji jest płatny: 70 zł (materiały w wersji elektronicznej), 120 zł (materiały w wersji papierowej).

Konferencja odbędzie się 19 kwietnia 2019 roku w Narodowym Instytucie Pedagogicznym im. P. Dragomanowa.

ul. Turhenevska 8-14
Kijów, Ukraina.

Organizatorami konferencji są:
• Ministerstwo Oświadczy i Nauki Ukrainy,
• Narodowy Instytut Pedagogiczny im. P. Dragomanowa,
• Wydział Filozofii і Nauk Społecznych,
• Wydział Pedagogiki i Psychologii,
• Stowarzyszenie Obywatelskie „Akademia Rozwoju Psychologicznej Nauki i Praktyki.

E-mail: gum-korpus@ukr.net