Studium Terapii Rodzin

Studium Terapii Rodzin

Studium Terapii Rodzin to szkolenie, na którym można będzie poszerzyć wiedzę dotyczącą systemowego rozumienia rodziny. Uczestnicy poznają nowe metody diagnozy i terapii rodzin, a także zwiększą wiedzę o podstawowych zasadach pracy z rodziną.

W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się:

  • metod psychoterapeutycznych w pracy z rodziną,
  • technik i metod stosowanych w systemowej terapii rodzin,
  • podstawowych zagadnień z zakresu psychopatologii i psychoterapii rodzin.

Absolwenci studium STR uzyskują kwalifikacje niezbędne do prowadzenia terapii rodzin. Szkolenie zakończy się egzaminem. Uzyskane w ramach Studium Psychologii Sądowej świadectwo stanowi podstawę do samodzielnego wpisu na listy biegłych psychologów sądowych przy sądach rejonowych i okręgowych.

Udział w szkoleniu jest płatny: 4000 zł.

Szkolenie odbędzie się w okresie od 6 października 2018 roku do 16 czerwca 2018 roku we Wrocławiu.

W celu poznania dodatkowych informacji o szkoleniu, należy skontaktować się z organizatorami:

Tel: 713323670

E-mail: info@dcp.wroclaw.pl