Różne oblicza kariery

Różne oblicza kariery

Konferencja Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „Różne oblicza kariery” to wydarzenie organizowane z myślą o studentach, których organizatorzy chcą zachęcić do refleksji nad ścieżką kariery, a także spojrzenia na nią z różnych perspektyw.

Na rzecz konferencji została stworzona specjalna definicja kariery: „Kariera to proces rozwoju osobistego, unikatowa kompozycja doświadczeń jednostki, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych, osiąganie wyznaczonych celów i stawianie czoła niepowodzeniom, sekwencja kolejnych ról życiowych i zawodowych.”

Konferencja ma być przestrzenią do dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń związanych z karierą. W programie przewidziano prezentacje referatów, sesje posterowe oraz warsztaty.

Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

ul. J. Wł. Dawida 1
50-527 Wrocław
Dolnośląskie

Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Life Designing.
E-mail: sknlifedesigning@gmail.com