Retoryka a komunikacja.

Retoryka a komunikacja.

„Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?” to interdyscyplinarny projekt naukowy, którego celem jest odkłamanie mitów na temat retoryki, zasad i stosowanych metod.

Podjęta zostanie próba opisania stref komunikacji, w których retoryka jest oczywista i nieoczywista. Poddane analizie zostanie wykorzystanie narzędzi perswazyjnej sztuki retorycznej.

Udział w konferencji jest płatny: 350 zł.

Konferencja odbędzie się w 18.01-19.10.2018 na Uniwersytecie Wrocławskim.

Plac Nankiera 15

50-001 Wrocław

Dolnośląskie

Organizatorami konferencji są:

  • Zakład Języka Niemieckiego ,
  • Instytut Filologii Germańskiej,
  • Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych,
  • Instytut Filologii Angielskiej,
  • Uniwersytet Wrocławski,
  • Instytut Filozofii,
  • Uniwersytet Opolski.

E-mail: konferencja.retoryka2018@gmail.com