Pisarze wobec polskiego kodu kulturowego

Pisarze wobec polskiego kodu kulturowego

Pisarze wobec polskiego kodu kulturowego to międzynarodowa konferencja z okazji 100. lecia niepodległości, z której skorzystają przede wszystkim filolodzy, literaturoznawcy oraz językoznawcy.

Głównymi tematami poruszanymi podczas konferencji będą:

  • stosunek danego pisarza do języka polskiego, jakie są przejawy
    afirmacji polskiej mowy i przywiązania do niej,
  • stopień identyfikacji twórcy ze społeczeństwem i kulturą narodową,
  • rola, jaką pisarz wyznacza swojej twórczości wobec czasu mu współczesnego i narodowej historii,
  • wewnętrzne bądź zewnętrzne pozycje twórcy wobec narodu, bliskie bądź dalekie relacje łączące artystę z narodową historią i tradycją, szczególnie z tradycją literacką.

Udział w konferencji jest płatny: 400 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 15.11-16.11.2018 w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, który jest także organizatorem konferencji. Konferencja odbędzie się pod przewodnictwem dr.hab. Mirosława Olędzkiego.

plac Nankiera 15b

50-140 Wrocław

Dolnośląskie

E-mail: pisarze.wobec.kodu@gmail.com