OP FAME / Future Art Market Education

OP FAME / Future Art Market Education

OP FAME / Future Art Market Education to cykl warsztatów, konferencji i spotkań, w których udział biorą specjaliści w zakresie sztuk wizualnych. Projekt ma charakter edukacyjny. Jego celem jest udostępnienie wiedzy m.in. w zakresie mobilności w artystycznym świecie.

Tematem tegorocznej konferencji jest: Berlin i Warszawa otwierają galerie. Omówione zostanie na niej zagadnienie: Modele międzynarodowych wydarzeń artystycznych – czy przegląd daje pogląd?

Głównymi prelegentkami będą:
• Joanna Żal-Persons z Galerii ŻAK | BRANICKA z Berlina,
• Marta Kołakowska z Galerii LETO z Warszawy.

Berlin postrzegany jest jako miasto dynamicznego rozwoju, czego potwierdzeniem ma być cykl wydarzeń w kwietniu pokazujących potencjał galeryjny tego miejsca. Podobna inicjatywa ma odbyć się także we wrześniu w Warszawie. W wydarzeniu wezmą udział liczne galerie sztuki współczesnej, które udostępnią przestrzeń dla artystów, w celu promowania ich dorobku.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się 30 marca 2019 roku o godz. 13:00 w OP ENHEIM, które jest również jej organizatorem.

Plac Solny 4
50-062 Wrocław
Dolnośląskie