Konferencja Naukowa Młodych Badaczy O Ukrainie

Konferencja Naukowa Młodych Badaczy O Ukrainie

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych Badaczy O Ukrainie jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, na którym uczestnicy zajmą się następującymi zagadnieniami:

• Współczesny język ukraiński.
• Aktualne zagadnienia literaturoznawstwa ukraińskiego.
• System prawny na Ukrainie.
• Zagadnienia pedagogiki i psychologii w kontekście ukraińskiego systemu edukacji.
• Problematyka gospodarczo-ekonomiczna Ukrainy.
• Wyzwania współczesnego dziennikarstwa w kontekście relacji polsko-ukraińskich.

Konferencja zostanie zorganizowana w języku angielskim, ukraińskim oraz polskim. Jest możliwość zgłaszania referatów oscylujących wokół podanej wyżej tematyki.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się 11 kwietnia na Instytucie Filologii Słowiańskiej.

ulica Pocztowa 9
53-313 Wrocław
Dolnośląskie

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Ukrainistów UWr.
E-mail: oukrainieuwr@gmail.com