„Komunikacja w obszarach sztuki i techniki”

„Komunikacja w obszarach sztuki i techniki”

„Komunikacja w obszarach sztuki i techniki” to temat II Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Technika-Sztuka-Nauka ukierunkowanej na wymianę informacji oraz doświadczeń pomiędzy naukowcami a twórcami sztuki i kultury. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problem komunikacji różnych środowisk.

Głównymi tematami poruszanymi podczas konferencji będą:
• Poszukiwanie wzajemnych inspiracji między techniką a sztuką.
• Rola nadawcy i odbiorcy.
• Jakie elementy i jakie narzędzia wpływają na formułowanie komunikatów  i ich odbiór.
• Sposoby komunikacji w obszarach sztuki i techniki i ich efektywność oraz punkty wspólne.
• Jakie metody, technologie, wykorzystuje nauka, by wspomóc komunikację i czy sztuka ma w tym swój udział.
• Jak nauka rozwiązuje problemy komunikacyjne/transportowe, w społeczeństwie i pomiędzy  różnymi zbiorowościami? Czy sztuka posiada na nie wpływ i w jakim zakresie.
• Łączność pomiędzy sztuką a nauką – jakie kanały powodują, że komunikacja pomiędzy tymi obszarami jest możliwa.
• Symbole i ich rola w świecie komunikacji.

Biorąc udział w konferencji, zyskasz możliwość wymiany doświadczeń ze środowiskiem naukowym, otrzymasz nowe, przydatne informacje ze świata sztuki, nauki i kultury, a także biznesu na temat sposobów komunikowania się pomiędzy różnymi środowiskami.

Udział w konferencji jest płatny:
• bierny – 100 zł,
• czynny – 150 zł.

Konferencja odbędzie się 9 maja 2019 roku w Centrum Sztuk Użytkowych Centrum Innowacyjności.

Generała Romualda Traugutta 19/21
53-110 Wrocław
Dolnośląskie

Organizatorami konferencji są:
• mgr Małgorzata Szumiejko
E-mail: m.szumiejko@asp.wroc.pl,
Tel: +48 71 34 38 031 wew. 303.
• Bogusława Lisiecka
E-mail: Boguslawa.Lisiecka@polsl.pl, 
Tel: +48 32 237 29 98.