Językoznawcza strona popkultury – konferencja

Językoznawcza strona popkultury – konferencja

Językoznawcza strona popkultury to konferencja, na której zostaną omówione wspólne mianowniki łączne różne dziedziny kultury.

Ogólnopolska konferencja naukowa pozwoli na szersze zrozumienie tego czym jest kultura popularna w kontekście językoznawczym. Przekonasz się, co łączy grę komputerową z reklamą pasty do zębów. Kultura popularna już od dłuższego czasu jest przedmiotem badań interdyscyplinarnych, ale ma również intersemiotyczny charakter.

Głównymi tematami omawianymi na wydarzeniu będą:

  • wybór medium a wykorzystywane w kulturze popularnej strategie komunikacyjne,
  • problem instancji nadawczo-odbiorczych w tekstach kultury masowej,
  • rola komizmu, humoru i ironii w popkulturze,
  • wzorce kultury popularnej w dyskursie reklamowym, medialnym i politycznym,
  • nowe formy i hybrydy gatunkowe a ich popkulturowe źródła i aktualizacje multimedialne,
  • rola Internetu w kształtowaniu się i rozpowszechnianiu popkultury,
  • kultura popularna a nowe i dawne gatunki.

Uczestnictwo w konferencji jest płatne: 100 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2018 roku w CafeTHEA

Przejście Żelaźnicze 4
50-107 Wrocław
Dolnośląskie 

Organizatorami konferencji są Studenckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury „Trickster” oraz Studenckie Koło Naukowe Językoznawców UWr

pl. Nankiera
50-140 Wrocław
Dolnośląskie

Tel: 572634970
E-mail: skn.trickster@gmail.com