Big Data w humanistyce i naukach społecznych

Big Data w humanistyce i naukach społecznych

Big Data w humanistyce i naukach społecznych to konferencja będąca krytyczną refleksją nad zjawiskiem Big Data.

Na konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • źródła Big Data,
  • pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie dużych zbiorów danych,
  • eksploracja dużych zbiorów danych,
  • typy i struktury danych, standaryzacja danych,
  • technologie i techniki analizy danych,
  • użytkownicy dużych zbiorów danych,
  • zabezpieczanie i ochrona dużych zbiorów danych,
  • Big Data w bibliotekach,
  • badania korpusowe typu Big Data w literaturoznawstwie i lingwistyce,
  • wpływ Big Data na procesy poznawcze oraz rozwój nauki.

Udział w konferencji jest płatny: 450 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 22.11-23.11.2018 w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest także organizatorem wydarzenia.

03

Dolnośląskie

Tel: (71) 375 2413
E-mail: aneta.firlej-buzon@uwr.edu.pl