Konferencja „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”

Konferencja „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”

Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji to konferencja, która odbędzie się po raz XXI.

Głównymi tematami, jakie będą podczas jej trwania poruszane są m.in.:
• Innowacyjność procesów i produktów,
• Logistyka, łańcuchy dostaw,
• Kształtowanie środowiska pracy, bezpieczeństwo pracy,
• Nowoczesne kształcenie kadr w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji oraz w obszarze innowacyjności.

Termin: 25.02.2018 – 27.02.2018.

Opłaty za udział w konferencji są zróżnicowane. Oscylują od 490 zł do 1290 zł i są uzależnione od zakresu, jakim ma być objęty udział w konferencji.

Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, mieszczące się przy ul. Katowicka 65/5
45-061 w Opolu.

E-mail: zakopane@ptzp.org.pl

Konferencja zostanie zorganizowana w Domu Wczasowym „Hyrny” w Zakopanem, przy ulicy Piłsudzkiego 20.

Tel. (018) 20 15 575 lub (018) 20 12 763.