XIII Letnia Szkoła Historii Najnowszej

XIII Letnia Szkoła Historii Najnowszej

XIII Letnia Szkoła Historii Najnowszej to wydarzenie cykliczne, które jest imprezą skierowaną do doktorantów oraz studentów, którzy w swoich badaniach zajmują się tematyką związaną z najnowszymi dziejami Polski.

Podczas poprzednich edycji, wykłady poprowadzili wybitni znawcy najnowszej historii, m.in.:
• profesor Antoni Duda,
• profesor Jerzy Eisler,
• profesor Marek Kornat,
• profesor Grzegorz Motyka.

Uczestnicy konferencji mają obowiązek przesłania organizatorom materiału potwierdzającego prowadzenie badań dotyczących ogólnej tematyki konferencji. Ma to być szkic składający się z 20 tysięcy znaków. Podczas seminariów na konferencji przesłane teksty zostaną poddane dyskusji.

Konferencja odbędzie się w dniach 2-7 września 2019 w Instytucie Pamięci Narodowej, który jest również jej organizatorem.

ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
Mazowieckie

E-mail: marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl