Transport sąsiedzki EKO-LOKATOR

Transport sąsiedzki EKO-LOKATOR

Transport sąsiedzki EKO-LOKATOR to wydarzenie, które ma na celu rozwinięcie edukacji ekologicznej i nawiązanie współpracy grup zawodowych działających w ramach zarządzania budynkami.

Trzeba pamiętać, że budownictwo mieszkaniowe oddziałuje na środowisko, i to w znaczący sposób. Wiąże się to przede wszystkim ze zużywaniem energii elektrycznej przez mieszkańców. Należy jednak wpływ budynków rozpatrywać w znacznie szerszym kontekście.

Projekt EKO-LOKATOR został stworzony z myślą o grupach zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, a więc przede wszystkim o administratorach i zarządcach budynków wielorodzinnych. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska.

Na szkoleniu omawiane będą następujące moduły tematyczne:

  • Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym
  • Gospodarowanie odpadami w budynku wielorodzinnym
  • Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym
  • Transport sąsiedzki
  • Roślinność na, wokół i w budynku
  • Sposoby komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochroną środowiska

Dodatkowo, w ramach szkolenia zorganizowane zostaną trzy spotkania warsztatowe, na których można będzie podyskutować o omawianych tematach, zaprezentować swoje stanowisko, a także nawiązać kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Warsztaty obejmą trzy moduły:

  • „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym”,
  • „Gospodarowanie wodą w budynku wielorodzinnym”,
  • „Roślinność na, wokół i w budynku”.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jest ono dofinansowywane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0081/16-00.

Szkolenie odbędzie się 9 października 2018 roku o godzinie 9:00 w Ibis Warszawa Centrum.

al. Solidarności 165

00-876 Warszawa

Mazowieckie

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut na rzecz rozwoju.

Nabielaka 15/1

00-743 Warszawa

Mazowieckie