Publikacje naukowe w teorii i praktyce

Publikacje naukowe w teorii i praktyce

Redagowanie tekstów naukowych – publikacje naukowe w teorii i praktyce to temat konferencji o charakterze szkoleniowo-naukowym dla doktorantów. Tematyka konferencji jest ściśle związana z pracą nad tekstem naukowym.

Głównymi tematami omawianymi na szkoleniu będą:
• Kilka uwag o publikacjach naukowych.
• Publikowanie w czasopismach krajowych i zagranicznych.
• Publikowanie w monografiach.
• Recenzja publikacji naukowych.

Konferencja podzielona jest na 2 części:
• Aspekty teoretyczno-warsztatowe związane z redagowaniem tekstu naukowego – analiza konkretnych przykładów.
• Warsztat praktyczny – trening kreatywnego pisania naukowego.

Uczestnicy szkolenia będą mogli rozwinąć swój warsztat pisarski, w zakresie tekstów naukowych. Zdobędą wiedzę na temat zasad publikacji tekstów naukowych w kraju, jak i za granicą. Poznają kluczowe zagadnienia, które pozwolą im przygotować materiał w ustalonym terminie.

Szkolenie będzie atrakcyjne dla:
• studentów,
• doktorantów,
• post-doków,
• pracowników naukowych,
• osób zainteresowanych publikowaniem tekstów naukowych.

Udział w szkoleniu jest płatny: 490 zł, w tym:
• uczestnictwo w konferencji i warsztacie,
• materiały konferencyjne,
• przerwy kawowe,
• obiad,
• certyfikat uczestnictwa.

Szkolenie odbędzie się 23 lutego 2019 roku w Warszawie.


„Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne” to temat konferencji naukowo-szkoleniowej, na której będą omawiane kwestie teoretyczno-praktyczne pracy naukowej.

Głównymi tematami omawianymi na konferencji będą:
• Kilka uwag o studiach doktoranckich i rozprawie doktorskiej.
• Ramy koncepcyjne pracy doktorskiej.
• Część teoretyczna dysertacji doktorskiej.
• Część empiryczna dysertacji doktorskiej.
• Uwarunkowania formalne pracy nad dysertacją doktorską.

Konferencja będzie podzielona na 2 części:
• Aspekty teoretyczne redagowania dysertacji doktorskiej – analiza konkretnych przykładów.
• Warsztat praktyczny – trening kreatywny.

Kwestie organizacyjno-merytoryczne często stanowią zagwozdkę dla osób piszących prace naukowe. Pojawia się w tym zakresie wiele niejasności, które można będzie rozwiać na tej konferencji. Omówione zostaną tu najbardziej problematyczne zagadnienia.

Konferencja będzie atrakcyjna dla
• doktorantów,
• osób, które planują podjąć studia doktoranckie.

Udział w konferencji jest płatny: 490 zł, w tym:
• uczestnictwo w konferencji i warsztacie,
• materiały konferencyjne,
• przerwy kawowe,
• obiad,
• certyfikat uczestnictwa.

Konferencja szkoleniowa odbędzie się 30 marca 2019 w Warszawie.


„Plagiat w teorii i praktyce. Wybrane elementy prawa autorskiego” to temat konferencji o charakterze naukowo-szkoleniowym. Omawiane będą tu kwestie dotyczące pisania pracy naukowej w kontekście prawa autorskiego.

Głównymi tematami poruszanymi na konferencji będą:
• Pojęcie plagiatu.
• Rodzaje plagiatu, w tym przykłady.
• Plagiat w tekście naukowym.
• Plagiat na uczelni wyższej.
• Odpowiedzialność za plagiat: student/doktorant, pracownik naukowy, uczelnia, wydawca.
• Sposoby uniknięcia popełnienia plagiatu.
• Rodzaje i efektywność systemów antyplagiatowych, w tym procedura antyplagiatowa.

Konferencja będzie podzielona na 2 części:
• Wykłady.
• Warsztat praktyczny.

Konferencja szkoleniowa będzie atrakcyjna dla:
• studentów,
• doktorantów,
• pracowników naukowych,
• osób zainteresowanych publikowaniem tekstów naukowych.

Szkolenie odbędzie się 18 maja 2019 roku w Warszawie.