Nowe IT – KNIT

Nowe IT – KNIT

Konferencja Nowe IT – KNIT to konferencja, na której zostanie poruszony temat Quality Asurance Do.

Zostaną omówione przede wszystkim takie tematy, jak:

  • Kultura organizacyjna a zarządzanie jakością,
  • Tworzenie wymagań, planowanie i koordynacja prac,
  • Waga User Experience,
  • Istota testowania w Agile,
  • Automatyzacja,
  • Metryki Jakości,
  • Testowanie w DevOps/ TestOps,
  • Aspekty i umiejętności miękkie w codziennej pracy członka zespołu IT.

Udział w konferencji jest płatny: 450 zł.

Konferencja odbędzie się 25 października 2018 roku o godzinie: 9:30 w Budynku Atrium Tower.

Aleja Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

Mazowieckie

Organizatorem konferencji jest CTS CUSTOMIZED TRAINING SOLUTIONS SP. Z O.O.

al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

Mazowieckie