National Scientific Conference

National Scientific Conference

National Scientific Conference „Nauka, Badania, Rozwój” to konferencja, która została stworzona po to, aby zapewnić możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z różnych dziedzin nauki.

Podczas konferencji zostaną użyte innowacyjne formy przekazu, zapewniające atrakcyjne prezentacje i dyskusje. Obrady będą prowadzone w języku polskim, a każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Najlepsze prezentacje i postery zostaną wyróżnione, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy.

Konferencja będzie atrakcyjna przede wszystkim dla:
• studentów,
• doktorantów,
• młodych naukowców.

Udział w konferencji jest płatny: 199 zł.

Konferencja odbędzie się 27 października 2018 roku w Warszawie.

E-mail: naukabadaniarozwoj@promovendi.pl