Konferencja Kultura i Rewolta

Konferencja Kultura i Rewolta

Kultura i Rewolta / Kultura a Revolta / Kultúra a Revolta to konferencja, która powstała w oparciu o 50. rocznicę polskiego Marca 1968 oraz Praskiej Wiosny w Czechosłowacji. Wydarzenia te odcisnęły piętno na rozwoju kultury w krajach Bloku Wschodniego.

Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z relacjami między kulturą a polityką podczas kryzysów politycznych czy buntów społecznych. Uczestnicy konferencji przyjrzą się bliżej wszelkim przejawom działań kulturalnych zachodzących w tym czasie, czyli literaturze, filmowi, sztukom teatralnym oraz plastycznym, a także muzyce. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Uczestnictwo w niej będzie dobrą okazją do wymiany poglądów z różnych dziedzin kultury i nauki.

Podstawowymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji będą m.in.:

  • Kultura jako narzędzie polityczne.
  • Język polityki w kulturze.
  • Cenzura w kulturze.
  • Kultura drugiego obiegu.

Wstęp na konferencję jest płatny: 400 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 marca 2018 roku na Wydziale Neofilologii oraz Wydziale Lingwistyki Stosowanej.

Dobra 55,

00-312 Warszawa

Mazowieckie

Organizatorami konferencji są:

  • Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Ústav východoevropských studií,06
  • Filozofická fakulta,
  • Univerzita Karlova v Praze Katedra stredouerópských štúdií,
  • Filozofická fakulta,
  • Prešovská univerzita v Prešove.

E-mail: konferencja.ksi@uw.edu.pl