IX OKMM: Człowiek hipermedialny

IX OKMM: Człowiek hipermedialny

„IX OKMM: Człowiek hipermedialny. Komunikowanie w czasach gier video, social mediów i doświadczeń VR” to konferencja metodologiczna medioznawców, podczas której można będzie zastanowić się nad zjawiskiem człowieka hipermedialnego i jego wpływem na media.

Przeprowadzona zostanie dyskusja nt. potrzeb, oczekiwań i działań współczesnych konsumentów nowych mediów. Poruszony zostanie także temat immersyjności mediów.

Konferencja została podzielona na 3 sekcje tematyczne:

  • VR w nauce i biznesie.
  • Gry w świecie społecznym.
  • Biometryczne badania odbiorców mediów.

Chęć występu na konferencji, a także jego temat należy przesłać do 15 września 2018 roku. 30 października 2018 roku zostanie ogłoszony program obrad plenarnych.

Udział w konferencji jest płatny: 350-650 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 15.11-16.11.2018 na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji, Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Bednarska 2/4

00-310 Warszawa

Mazowieckie

Organizatorami konferencji są:

  • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW,
  • Laboratorium Badań Medioznawczych UW,
  • Magazyn Medioznawcy.

E-mail: konferencja.medioznawcza@uw.edu.pl