Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kreowaniu jakości życia

Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kreowaniu jakości życia

„Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kreowaniu jakości życia” to temat konferencji, na której poddane analizie zostanie znaczenie instytucji publicznych i ich wpływ na życie społeczne.

Konferencja ma być miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, a także koncepcji wpływających na sprawne zarządzanie instytucjami publicznymi. Uczestnicy będą mieli okazję wypracować wspólne metody i narzędzia.

Najlepsze artykuły przygotowane przez uczestników konferencji zostaną opublikowane w czasopismach „Przegląd Organizacji” i „Zarządzanie Publiczne”. Każdy artykuł jest wart 20 punktów, ponieważ czasopisma są wydawane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Ponadto, maksymalnie 4 artykuły przygotowane po angielsku zostaną przyjęte do „Przedsiębiorczości Międzynarodowej”.

Udział w konferencji jest płatny: 950 zł netto (+23% VAT).

Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 września 2019 na Wydziale Zarządzania oraz w Centrum Konferencyjnym należącym do Uniwersytetu Gdańskiego.

ul. Piaskowa 9
81-824 Sopot
Pomorskie

Organizatorami konferencji są;
• Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi,
• Instytut Organizacji i Zarządzania,
• Uniwersytet Gdański
• Dr Beata Wierzbicka, E-mail: bebicka@o2.pl
• Dr Jędrzej Strumiłło, E-mail: jedrzej.strumillo@ug.edu.pl , Tel.: (+48 58) 523 13 67