Muzyczny rok 1969 i jego kulturowe implikacje

Muzyczny rok 1969 i jego kulturowe implikacje

O Ro(c)ku ów! Muzyczny rok 1969 i jego kulturowe implikacje to temat konferencji naukowej, której głównym tematem będzie rok 1969 i jego wpływ na współczesną kulturę. Miało wtedy miejsce wiele bardzo istotnych dla rocka wydarzeń, a wydane wtedy płyty weszły na stałe do kanonu muzyki rozrywkowej.

Trzeba również pamiętać, że jest to czas schyłkowej kariery takich zespołów, jak The Beatles, Cream, Jimi Hendrix. Inni natomiast dopiero wtedy zaczęli rozwijać skrzydła, czyli m.in. Led Zeppelin, Black Sabbath, Magma, Van Der Graaf Generator. Symbolem minionej epoki był bez wątpienia Woodstock Festival, który na trwałe wpisał się w letni sezon koncertowy.

Konferencja będzie atrakcyjna dla:
• antropologów,
• historyków,
• historyków filozofii,
• językoznawców,
• komunikologów,
• kulturoznawców,
• literaturoznawców,
• medioznawców,
• muzykologów,
• politologów,
• socjologów,
• wszystkich tych, którzy uznają rock końca lat 60. XX wieku za istotne zjawisko kulturotwórcze i artystyczne.

Tematami, które będą omawiane podczas konferencji są m.in.:
• Wielkie gwiazdy rocka końca lat 60. XX wieku.
• Moda, design, architektura.
• Woodstock i jego konsekwencje muzyczne i społeczne
• Rewolucja seksualna.
• Konstruowanie istoty roku 1969 w dyskursie medialnym początku XXI wieku.

Udział w konferencji jest płatny: 450 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 września 2019 w Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń
Kujawsko-pomorskie

Organizatorami konferencji są:
• Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
• Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych,
• UMK Toruń,
• Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej,
• Instytut Literatury Polskiej,
• Wydział Filologiczny,
• Zakład Studiów nad Kulturą Współczesną,
• Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej,
• Wydział Historyczny,
• UAM Poznań.
E-mail: 1969.konferencja@gmail.com