#CZASNANET

#CZASNANET

SYMPOZJUM O NOWYCH MEDIACH „#CZASNANET” odbędzie się 2 kwietnia 2019 roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.

Droga Starotoruńska 3
87-100 Toruń
Kujawsko-pomorskie

Organizatorem wydarzenia są:
• Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
• Koło Naukowe Medioznawców WSKSiM.
E-mail: nowemedia@wsksim.edu.pl.