Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii to konferencja, na której zostaną zaprezentowane wyniki badań naukowych oraz doświadczenia dotyczące zarządzania i ekonomii.

Dojdzie także do wymiany informacji na temat naukowych prądów badawczych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Konferencja będzie świetną okazją do integracji środowiska naukowego zainteresowanego problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu.

Głównymi tematami omawianymi na konferencji będą m.in.:

  • społeczna odpowiedzialność biznesu – wyzwania, dylematy, trendy,
  • rola interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności w biznesie,
  • innowacje społecznie odpowiedzialne,
  • marketing a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • społeczna odpowiedzialność jednostek administracji publicznej,
  • lokalny, krajowy, międzynarodowy wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • dobre i złe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności organizacji.

Udział w konferencji jest płatny:

  • 850 zł brutto – pełne uczestnictwo: uczestnictwo w obradach, wyżywienie, publikacja,
  • 500 zł brutto – uczestnictwo w obradach, wyżywienie, bez publikacji,
  • 600 zł brutto – publikacja bez uczestnictwa.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2018 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin

Organizatorem wydarzenia jest Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

ul. Mickiewicza 64
71-101  Szczecin

Tel: 914441985
E-mail: konferencja.csr@wp.pl