Informa(tyza)cja. Internet. Świat wirtualny

Informa(tyza)cja. Internet. Świat wirtualny

XIV Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych, którego tematem jest „Informa(tyza)cja. Internet. Świat wirtualny” pozwoli na rozważenie kwestii dotyczących nowych nawyków pojawiających się we współczesnym społeczeństwie.

Wiadomym jest, że nie można zahamować dalszego rozwoju nowych technologii, które w naturalny sposób wpływają na nasze funkcjonowanie, dlatego warto dowiedzieć się, co zmieniają w naszym życiu.

Na konferencji podjęta zostanie próba analizy kwestii prawnych i okołoprawnych związanych z informatyzacją, Głównymi zagadnieniami będą:
• prawo i postępowanie cywilne,
• prawo i postępowanie karne,
• kryminalistyka, kryminologia, wiktymologia, suicydologia,
• prawo pracy,
• prawo i postępowanie administracyjne,
• prawo konstytucyjne i europejskie,
• teoria prawa,
• prawo gospodarcze i handlowe,
• prawo podatkowe i finansowe.

Konferencja będzie atrakcyjna dla studentów i doktorantów ze wszystkich ośrodków naukowych działających na terenie Polski.

Bierny udział w konferencji jest bezpłatny, a czynny wiąże się z kosztem:
• 300 zł, ze względu na możliwość publikacji tekstu naukowego. Uczestnik otrzyma również materiały konferencyjne, 2 lunche i 4 przerwy kawowe,
• 200 zł – materiały konferencyjne, 2 lunche i 4 przerwy kawowe.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2019 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Narutowicza Gabriela 17a,
70-240 Szczecin
Zachodniopomorskie

Organizatorami konferencji są:
• Stowarzyszenie Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji,
• Koła Naukowe działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego: Koło Naukowe Prawa i Postępowania Cywilnego „Lege Artis”, Koło Naukowe Prolepsis, Koło Naukowo Prawa Rodzinnego i Spadkowego „Cor Civilia”, Koło Naukowe Nauk Penalnych „Ultima Ratio”, Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS, Szczeciński Klub Debat, Administracyjne Koło Naukowe.
E-mail: zkn2019@gmail.com