„Społeczeństwo informacyjne w dobie nowych technologii”

„Społeczeństwo informacyjne w dobie nowych technologii”

Konferencja Naukowa „Społeczeństwo informacyjne w dobie nowych technologii” to wydarzenie zorganizowane w ramach projektu „Nic o Nas bez Nas”.

Na konferencji zostaną przedstawione zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnego człowieka w cyberprzestrzeni oraz wpływem nowych technologii na nasze życie. Zostanie podjęta dyskusje na temat wpływu mediów elektronicznych na dzisiejszy świat. Przedstawione zostaną szanse oraz zagrożenia związane z obiegiem informacji w wirtualnej rzeczywistości.

Konferencja będzie atrakcyjna dla:
• studentów,
• doktorantów,
• pracowników naukowych,
• osób zainteresowanych tematyką społeczeństwa informacyjnego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się 25 marca 2019 roku o godz. 9:00 na Uniwersytecie Rzeszowskim.

ul. Rejtana 16 C,
35-959 Rzeszów
Podkarpackie

Organizatorem konferencji jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
E-mail: malgorzata.jakubas@nzs.org.pl