Lektura wobec wyzwań współczesności

Lektura wobec wyzwań współczesności

Lektura wobec wyzwań współczesności to temat konferencji, która będzie atrakcyjna dla studentów, doktorantów, a także wszystkich pracowników placówek oświatowych, a więc polonistów, bibliotekarzy i wielu innych, którzy w swojej pracy wykorzystują lektury jako podstawowe narzędzie naukowe.

Na konferencji zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:
• formy i znaczenie kontaktu z lekturą na wczesnych etapach życia dziecka,
• praca z lekturą w nauczaniu wczesnoszkolnym,
• tekst literacki jako klucz do świata wartości,
• młodzieżowa literatura popularna i jej potencjał dydaktyczny,
• biblioterapia w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Udział w konferencji jest darmowy.

Konferencja odbędzie się 3 kwietnia 2019 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Podkarpackie

Organizatorem konferencji jest Sekcja Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów UR.
E-mail: dydaktycy.knp@gmail.com