Stany Zjednoczone a dyplomacja, polityka zagraniczna i prawo międzynarodowe

Stany Zjednoczone a dyplomacja, polityka zagraniczna i prawo międzynarodowe

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stany Zjednoczone a dyplomacja, polityka zagraniczna i prawo międzynarodowe” to konferencja dotycząca polityki zagranicznej USA, a także współpracy z innymi państwami na arenie międzynarodowej.

Poruszone zostaną zagadnienia związane z dyplomacją, a także jej wpływem na rozwój europejskiej oraz amerykańskiej kultury.

Konferencja będzie atrakcyjna zarówno dla studentów, jak i doktorantów, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o USA, a także się nią podzielić. Proponowanymi tematami wystąpień są:

• Społeczno-historyczne uwarunkowania polityki zagranicznej USA.
• Działania militarne USA a prawo międzynarodowe.
• USA w stosunkach dyplomatycznych z innymi państwami.
• USA w organizacjach międzynarodowych – militarnych i niemilitarnych (NATO, ONZ, NAFTA, itd.).
• Dyplomacja a faktyczne działania na arenie międzynarodowej.
• USA a międzynarodowa polityka handlowa (w tym przedmiotowe kazusy Sądu Najwyższego).
• USA a General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
• USA a międzynarodowa polityka finansowa (International Monetary Fund, World Bank, itd.).
• USA i handel bronią a polityka zagraniczna i prawo międzynarodowe.
• „Miękkie” aspekty amerykańskiej polityki zagranicznej.
• Poszczególne role w państwie związane ze stosunkami międzynarodowymi i polityką. zagraniczną (prezydent, sekretarz stanu, itd.) i ich znaczenie.
• Ekonomiczne aspekty międzynarodowej polityki gospodarczej USA.
• Rola dyplomacji USA w dobie współczesnych konfliktów.
• Rozwój amerykańskiej dyplomacji w ujęciu historycznym.
• Dyplomacja, jako nieodłączny element polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych – współczesny protokół dyplomatyczny.

Udział w konferencji jest płatny: 100 zł.

Konferencja odbędzie się 30 listopada 2018 roku w Collegium Iuridicum Novum (WPiA UAM).

Aleja Niepodległości 53
61-714 Poznań
Wielopolskie

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”.
E-mail: diplomacy.usa.conference@gmail.com