Oswoić tropik

Oswoić tropik

Oswoić tropik to konferencja, na której poruszone zostaną cztery działy tematyczne:
• Zapobiegania i leczenia chorób tropikalnych.
• Przygotowania do podróży i pobytu w tropiku.
• Profesjonalna pomoc najuboższym mieszkańcom Afryki.
• Odpowiedzialny wolontariat zagraniczny.

Na konferencji swoje wystąpienia będą mieli, m.in.
• mgr Jacek Jarosz – Wolontariat w warunkach szczególnie niebezpiecznych. Czy brać udział w ryzykownych projektach.
• mgr Mateusz Cofta Północ – Południe. Oś współpracy.
• mgr Andrzej Mondry Zagrożenia bezpieczeństwa podczas podróży i pobytu w krajach tropikalnych.
• dr Norbert Rehlis –  Różne oblicza malarii.

Konferencja odbędzie się 23 marca w godzinach 9:00-16:30 w Collegium Anatomicum UMP.

ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
Wielkopolskie

Organizatorami konferencji są:
• Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”,
• Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych UM w Poznaniu,
• Koło Naukowe „Tropik”.
E-mail: medicus@ump.edu.pl