Kultura i wychowanie. Floriana Znanieckiego koncepcje i recepcje

Kultura i wychowanie. Floriana Znanieckiego koncepcje i recepcje to debata, w której mogą wziąć udział przedstawiciele różnych środowisk naukowych:

 • pedagodzy,
 • socjologowie,
 • filozofowie,
 • etnolodzy,
 • osoby którym bliska jest humanistyczna postawa badawcza Floriana Znanieckiego.

Tematyka konferencji jest następująca:

 • Teoria społeczeństwa.
 • Teoria wychowania i socjalizacji.
 • Teoria grupy społecznej.
 • Teoria wartości.
 • Teoria osobowości społecznej.
 • Współczynnik humanistyczny.
 • Metoda biograficzna w naukach społecznych.

Chęć wzięcia udziały w konferencji należy zgłaszać do 9 listopada 2018 roku. Noclegi oraz przejazdy nie są wliczone w cenę. Wystąpienia w poszczególnych sekcjach nie powinny trwać dłużej niż 15 minut. Wybrane teksty zostaną oblikowane w czasopismach branżowych.

Udział w konferencji jest płatny: 200 zł.

Konferencja odbędzie się 28 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szamarzewskiego 89

60-514 Poznań

Wielkopolskie

Organizatorami konferencji są:

 • Zakład metodologii i nauk o edukacji,
 • Zakład poradnictwa społecznego Wydziału studiów edukacyjnych UAM,
 • Towarzystwo im. Floriana Znanieckiego.

Tel. 608-609-218

E-mail: konferencja.metodologia@amu.edu.pl