Garbage Studies – konferencja

Garbage Studies – konferencja

Garbage Studies – kulturowe i ekologiczne aspekty śmieci to konferencja, na której zostanie omówiona wielowymiarowość śmierci z perspektywy nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. Termin „śmierć” można odbierać dosłownie lub metaforycznie, w odniesieniu do przedmiotów, które wyrzucamy do kosza.

Na konferencji zostaną omówione takie zagadnienia, jak:

  • śmieci jako zróżnicowana kategoria tworzona kulturowo,
  • śmieci jako kategoria marginalizacji społecznej,
  • śmieci jako produkt uboczny produkcji i konsumpcji,
  • śmieci, czyli rzeczy,
  • śmieci w naukach przyrodniczych,
  • śmieci w naukach o przeszłości,
  • śmieci w sztuce.

Udział w konferencji jest płatny: 100 zł.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy nadsyłać do 18 marca. Lista zakwalifikowanych osób zostanie ogłoszona 25 marca.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2018 roku. Rozpocznie się o godzinie 9:00, a zakończy o 16:00. Miejscem konferencji jest Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ul. Umultowska 89d
61-614  Poznań
Wielkopolskie 

Organizatorami konferencji są Koło Naukowe Studentów Archeologii Studenckie, Koło Naukowe Etnologów oraz Studenckie Koło Naukowe Wschodoznawców Wydziału Historycznego.

ul. Umultowska 89d
61-614  Poznań
Wielkopolskie

Tel: 727613008
E-mail:garbage.studies2018@gmail.com