Budownictwo drewniane – trendy i wyzwania

Budownictwo drewniane – trendy i wyzwania

„Budownictwo drewniane – trendy i wyzwania” to konferencja, na której zostaną zaprezentowane najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie budownictwa drewnianego w Polsce. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń.

Zostanie przedstawiony obecny stan wiedzy, a także trendy innowacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:

  • kształtowanie formy i rozwiązań techniczno-materiałowych,
  • modelowanie konstrukcji, złączy i wzmacniania elementów konstrukcyjnych,
  • bezpieczeństwo pożarowe,
  • ochrona drewna przed wilgocią i destrukcją biologiczną.

Udział w konferencji jest płatny: 200 zł brutto.

Konferencja odbędzie się 16 października 2018 roku w auli Instytutu Technologii Drewnianej, który jest również jej organizatorem.

Winiarska 1

60-654 Poznań

Wielkopolskie

E-mail: a_galecka@itd.poznan.pl