Wpływ kobiet na sztukę – konferencja

Wpływ kobiet na sztukę – konferencja

„Waleczne i inspirujące. Wpływ kobiet na sztukę” to ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa. Zostanie na niej omówiony wpływ kobiet na sztukę.

Omawiane zagadnienia nie będą dotyczyły jedynie sztuk plastycznych, ale również literatury, teatru i wszelkich dziedzin sztuki, w których kobieta odgrywa ważną rolę.

Udział w konferencji będzie atrakcyjny dla:

 • historyków sztuki,
 • historyków,
 • filozofów,
 • socjologów,
 • filozofów,
 • teologów,
 • teatrologów,
 • archeologów,
 • psychologów.

Chęć wygłoszenia referatu należy zgłosić do 28 lutego 2018 roku na e-mail: waleczneiinspirujace@gmail.com. 18 marca 2018 roku zostanie ogłoszona lista prelegentów. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 20 minut.

Udział w konferencji jest płatny: prelegenci 100 zł, a współautorzy 50 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 maja 2018 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w sali konferencyjnej.

ul. Gabriela Narutowicza 4

20-950 Lublin

Lubelskie

Organizatorami konferencji są:

 • Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki KUL,
 • stowarzyszenie ARTmagedon,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
 • Muzeum KUL,
 • Instytut Historii Sztuki KUL.

E-mail: waleczneiinspirujace@gmail.com