Sympozjum „Metagenomy różnych środowisk”

Sympozjum „Metagenomy różnych środowisk”

III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk” jest okazją do podsumowania dotychczasowych badań na temat metagenomiki, mikrobiologii, genetyki, oddziaływań pomiędzy mikro- i makroorganizmami różnych środowisk oraz ich znaczenia dla rozwoju mikrobiologii, biotechnologii, rolnictwa i ochrony środowiska.

Będzie to także okazja do wymiany doświadczeń, poglądów, a także do nawiązania nowych kontaktów.

Konferencja będzie interesująca dla:

  • pracowników naukowych,
  • doktorantów,
  • specjalistów reprezentujących różne dyscypliny dotyczących problematyki spotkania.

Głównymi tematami poruszanymi na konferencji będą:

  • Nowoczesne metody identyfikacji mikroorganizmów.
  • Metagenomika środowisk ekstremalnych.
  • Metagenomika aplikacyjna.
  • Metagenomika a jakość środowiska.

Udział w konferencji jest płatny: 350 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2018 roku.

Organizatorami konferencji są Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL, Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina IA PAN, Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB, Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów SGGW

ul. Konstantynów 1 i
20-708  Lublin
Lubelskie

Tel: 81 454 56 54
E-mail: metagenomy@kul.pl