Sympozjum Biomedyczne ESKULAP

Sympozjum Biomedyczne ESKULAP

V Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP to prestiżowe, interdyscyplinarne wydarzenie naukowe dla studentów i doktorantów zainteresowanych zagadnieniami medycznymi z obszaru life science.

Podczas Sympozjum spotkają się przedstawiciele nauk biotechnologicznych, biologicznych, biofizycznych, biochemicznych, technicznych, a także medycznych, farmaceutycznych oraz z innych obszaru nauk o zdrowiu.

Głównymi tematami poruszanymi na Sympozjum będą:

 • choroby nowotworowe,
  • biocybernetyka w medycynie,
  • choroby cywilizacyjne,
  • inżynieria biomedyczna,
  • innowacyjne metody leczenia,
  • nowoczesne techniki badawcze,
  • ekonomia i finanse projektów medycznych/placówek medycznych/firm branżowych,
  • etyka w badaniach naukowych i klinicznych.

Wydarzenie będzie atrakcyjne przede wszystkim dla:

 • pracowników naukowych,
 • studentów,
 • doktorantów,
 • przedstawicieli firm, którzy są zainteresowani prezentacją wyników prac badawczych
  i przeglądowych w ramach prezentacji ustnej lub też w formie posteru naukowego.

Udział w konferencji jest płatny. Bilety są dostępne od 179 zł do 219 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 01.12-02.12.2018 w Lublinie.

E-mail: kontakt@sympozjum-eskulap.pl
Tel: +48 733 933 416.

Organizatorem konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.