Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku

Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku” to wydarzenie, na którym zostaną przedstawione wyniki badań i doświadczenia zawodowe naukowców, pracowników służby zdrowia i studentów. Prelegenci przedstawią sytuację higieniczną i epidemiologiczną w Polsce.

Głównymi tematami poruszanymi na konferencji będą:

 • Aktualne problemy higieny i epidemiologii w Polsce.
  • Rola szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom.
  • Zagrożenia środowiskowe i ich wpływ na zdrowie jednostki i populacji.
  • Higiena jamy ustnej i choroby narządu żucia.
  • Nowe zagrożenia biologiczne i ich wpływ na zdrowie.
  • Choroby odzwierzęce i ich profilaktyka.
  • Zaburzenia psychiczne i profilaktyka uzależnień.
  • Higiena żywności i żywienia.
  • Choroby cywilizacyjne.
  • Varia.

Udział w konferencji jest płatny: 159 zł.

Konferencja odbędzie się 11 grudnia 2018 roku.

Organizatorem konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju – TYGIEL

ul. Głowackiego 35/348
20-060  Lublin
Lubelskie

Tel: +48 733 933 416
E-mail: kontakt@fundacja-tygiel.pl