„Partycypacja polityczna we współczesnym świecie”

„Partycypacja polityczna we współczesnym świecie”

„Partycypacja polityczna we współczesnym świecie” to temat międzynarodowej konferencji naukowej, której celem jest usystematyzowanie wiedzy o partycypacji politycznej, a także diagnoza tej dziedziny we współczesnym świecie i w różnych kierunkach.

Głównymi zagadnieniami omawianymi na konferencji będą:
• geneza i uwarunkowania partycypacji politycznej,
• idee i koncepcje partycypacji politycznej,
• instytucjonalny wymiar partycypacji politycznej,
• problemy i wyzwania partycypacji politycznej w XXI w.,
• analiza wybranych form partycypacji politycznej,
• medialny obraz partycypacji politycznej.

Udział w konferencji jest płatny: 450 zł.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 maja 2019 na Auli Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

ulica Plac Litewski 3
20-080 Lublin
Lubelskie

Organizatorami konferencji jest Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
E-mail: kamaks@poczta.umcs.lublin.pl